Blog o ezoteriki

Prikazano: 1 - 1 of 1 REZULTATI
Zdravje

Kronična limfocitna levkemija, rakave celice, zdravljenje raka, razširjenost KLL, simptomi KLL, diagnoza KLL.

Okužbe

Okužbe so najpogostejši vzrok obolevnosti in smrtnosti bolnikov z KLL. So posledica nizkega števila nevtrofilnih granulocitov, znižanega števila humuralnih protiteles, oslabljene celične imunosti ter izpostavljenosti sami kemoterapiji. Zato je prav, da bolnik vsak porast telesne temperature vzame skrajno resno in se takoj oglasi na pregled k svojemu izbranemu zdravniku. V nasprotnem primeru je lahko potek okužbe resnejši ali celo neobvladljiv. Pogostokrat gre lahko tudi za oportunistične okužbe, lastne samo imunokompromitiranim bolnikom.

Avtoimune posledice bolezni

Pri deležu bolnikov (pogosteje pri tistih zdravljenih s fludarabinom) lahko pride do avtoimunske hemolitične anemije. To pomeni povečan razpad celic rdeče vrste in posledično slabokrvnost. Redko lahko pride tudi do avtoimunske trombocitopenije. Zaplet zdravimo z imunosupresivnimi zdravili, lahko tudi s kirurško odstranitvijo vranice in v novejšem času z monoklonalnimi protitelesi.

Preobrazba bolezni

Pri približno 15% bolnikov s KLL lahko pride do preobrazbe KLL v velikocelični limfom. Temu pravimo Richterjev sindrom, ki se v klinični sliki manifestira z vročino, nehotenim hujšanjem, povečanjem bezgavk/vranice in poslabšanjem vrednosti v krvni sliki.

To je slab prognostični dejavnik in učinkovitega zdravljenja zanj praviloma ne poznamo. Redko lahko pride do preobrazbe KLL v prolimfocitno levkemijo in učinkovitega zdravljenja zanjo prav tako ne poznamo.

Pri bolnikih s KLL beležimo tudi pogostejši pojav nekaterih sekundarnih rakavih bolezni. Te so posledica dinamike same bolezni in tudi posledica kasnih stranskih učinkov zdravljenja s citostatiki. Pogostejše so rakave bolezni kože, prebavil, pa tudi karcinom pljuč.